Aktuality

Dotácia na IPO

 03.08.2016

Ministerstvo financií v súlade so zákonomč.411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016, v zmysle § 8 a ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových previdlách a Výnosu ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií na základe žiadosti obci Oľšov poskytlo účelovú dotáciu v sume 7 400,- €, určenú na kapitálové výdavky akcie " Oľšov, Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne". V súlade s § 4 výnosu je obec povinná podieľať sa na financovaní predmetnej akcie najmenej vo výške 10 % z celkových výdavkov
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Iné