Aktuality

Informácia o podporenom projekte

 13.12.2016

Obec Oľšov získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v obci Oľšov“, ktorý bol podporený z Operačného programu:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os: 2 - Energetika, Opatrenie: 2.2
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetiky, č. Výzvy KaHR-22VS-1001.
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Iné