Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
0.00 €
geometrické plány Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEOGRAF LIPANY s.r.o
260.00 €
zálohová fak. stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
4727.20 €
vodomerná plastová šachta Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
234.00 €
vod. prípojka Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
184.08 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
plynová prípojka Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SPP-distribúcia,a.s.
0.00 €
poplatky za vedenie účtu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
44.63 €
preprava žiakov na stravu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
142.30 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
34.89 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.74 €
termoizol. nádoba a termoska Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI
156.25 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HRD Architenkti, s.r.o.
9750.00 €
montáž vian.ozdôb Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
200.00 €
Orez konárov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: PILAND s.r.o.
409.50 €
propagačný materiál Odb.: Obec Oľšov
Dod.: LIM PO
50.00 €
beton Odb.: Obec Oľšov
Dod.: LIBET s.r.o.
1109.09 €
strava žiakov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Základná škola s materskou školou Torysa
97.20 €
diar samosprávy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
60.88 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
153.00 €
puzdro do snež. frézy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Peter Pollák
72.00 €
zálohová faktúra plyn. prípojka Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SPP-distribúcia,a.s.
216.36 €
dodávka materiálu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
446.80 €
služy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Sypač, maznica Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DCSK, s.r.o.
569.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
287.00 €
výkopové zem. práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Jiři Procházka
258.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GERSTAV s.r.o
1500.00 €
preprava žiakov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
204.10 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
posypový materiál Odb.: Obec Oľšov
Dod.: PHB s.r.o.
93.40 €
prenájom rohože Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Lindstrom. s-r-o.
4.92 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
vývoz odpadu TKO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
278.22 €
strava žiakov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Základná škola s materskou školou Torysa
142.80 €
zber, preprava, zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
706.31 €
obecné noviny Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INPROST, s.r.o.
93.60 €
primalex,Pen. Hlbkova Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
77.40 €
školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.64 €
výkon zodpov.osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
156.40 €
reklamné produkty Odb.: Obec Oľšov
Dod.: National Pen
109.49 €
činnosť stavebného dozora Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Michal Petrík-STAV-PET
2786.00 €
Oprava a materiál vozidla Passat Odb.: Obec Oľšov
Dod.: JD autoservis, s.r.o.
1900.94 €
Služby v oblasti Vereného obstarávania Odb.: Obec Oľšov
Dod.: I&ZTender, s.r.o.
240.00 €
Výkopové a zemné práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Pavol Vysočan
1455.00 €
aSc agenda Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ASC Applied Software Consultants s.r.
129.00 €
dodávka ovocia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.64 €
prevoz zeminy pri úprave obecného pozemku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: UPEMA,s.r.o.
1123.20 €
Búracie práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SRH MONT, s.r.o.
1642.50 €
BRO 10/2019 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
148.50 €
stavebné práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
1728.00 €
vytýčenie hraníc pozemku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o
140.00 €
Vytýčenie pozemku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o
280.00 €
výmena vchodových dverí Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Jozef Ištoňa
880.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
280.88 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
117.92 €
strava žiakov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Torysa
141.60 €
tel. infraštruktúra Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.92 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
30.00 €
energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
144.32 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
preprava žiakov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
214.05 €
tel. polpatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
audit pracoviska Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Zdravotné služby DLK, s.r.o.
572.40 €
preprava autobusom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Annbus, s.r.o.
204.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
34.31 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
117.00 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
64.00 €
plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
156.40 €
vodné a stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
94.79 €
prenájom nákl. mot. vozidla Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
533.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
poskytnutie služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
12.00 €
oprava osvetlenie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Branislav Križalkovič- ELEKTRO BALKY
170.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
281.44 €
odborné poradenstvo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
dovoz žiakov na stravu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
152.60 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
127.24 €
školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.71 €
uskladnenie stav. odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBS s.r.o.
4.70 €
spol. úradovňa Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
288.38 €
oprava Passatu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stanislav Bujňaček
15.00 €
príručka pre kronikára Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
14.50 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.08 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
113.48 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.68 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
34.55 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
školská strava Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Torysa
93.60 €
plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
156.40 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.71 €
oplotenie ihriska Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SAGANSPORT s.r.o.
3349.80 €
poloh. a vyskopišné zameranie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o.
650.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
91.99 €
deň samosprávy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
23.34 €
BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
189.00 €
mikrofón Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MK hlas, s.r.o.
59.00 €
kúpa tlačiarne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SALT TS, s.r.o.
95.00 €
výkon na úseku ochrany prírody Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
6.41 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
72.00 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
32.30 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
92.10 €
nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.26 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
393.35 €
plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
156.40 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
prevoz javiska Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
100.00 €
preloženie internetového pripojenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: TECHSPO s.r.o.
180.00 €
výmena batérie a sifónov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MIREX armatúry, s.r.o.
51.41 €
preloženie obecného rozhlasu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MK hlas, s.r.o.
478.72 €
kovové regály Odb.: Obec Oľšov
Dod.: FLORIAN s r.o.
187.85 €
oprava auta Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stanislav Bujňaček
95.40 €
potreby pre Kultúrne leto Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
119.60 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
76.60 €
krátkodobý prenájom WC Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
120.00 €
kopírovanie projektov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IKARO s.r.o.
423.25 €
prenájom stanu a ozvučenie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: M.S.C, s.r.o.
500.00 €
spracovanie miezd 07/2019 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
72.00 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
58.97 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
30.00 €
nehlas.služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.56 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.16 €
oprava miestneho rozhlasu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MK hlas, s.r.o.
280.78 €
kamenivo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: PHB s.r.o.
221.87 €
zhotovenie bleskozvodu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOVANEC s.r.o.
999.00 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
prenájom stánkov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
12.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
414.64 €
porealizačné zameranie PZ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o.
250.00 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
64.00 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
186.00 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
117.00 €
plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
156.40 €
struna do kosačky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VIKTORIA-HAMOR s.r.o
87.00 €
výkon činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
pvc rúry s dopravou Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stavebniny BOYSI s.r.o.
1041.80 €
por. činnosť Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
24.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Pavol Vysočan
494.00 €
kanalizačné rúry a kolená Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MIREX armatúry, s.r.o.
104.83 €
stavebný materiál Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
202.69 €
vodné a stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
186.79 €
tepovanie auta Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ján Berdis
40.00 €
revízna správa komínov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ján Molnár-KOMINÁRSTVO
50.00 €
psychologické vyšetrenie -požiarnici Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Eugen Čižek
80.00 €
betón Odb.: Obec Oľšov
Dod.: LIBET s.r.o.
83.14 €
príspevok na spoločné úradovne III. Q Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
288.38 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
30.68 €
konzultant Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
156.00 €
vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Pavol Dulín
130.00 €
pož. výstroj Odb.: Obec Oľšov
Dod.: FLORIAN s r.o.
2742.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
105.00 €
elektrina VO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
54.24 €
nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.08 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
stav. práce a stav. úpravy PZ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
41947.22 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
28.57 €
odborné poradenstvo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
oprava auta VW PASSAT Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stanislav Bujňaček
306.01 €
oprava mot. vozidla VW Passat Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stanislav Bujňaček
780.80 €
vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Enviromentálna energetická agentúra, n.o.
300.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
276.12 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
vyúčtovacia faktúra SL Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
0.00 €
jazda na koni Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Občianske združenie Akadémia bojového Umenia
30.00 €
úprava el. prípojky k Požiarnej zbrojnici Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Martin Bujňak - KAMEL
258.85 €
plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
156.40 €
stravné lístky a manipulačný poplatok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
3471.13 €
výkon zodpovednej osoby 07/2019 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
vypracovanie PD k Požiarnej zbrojnici Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Hrabčák s.r.o.
1260.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.07 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
62.04 €
KC pre pečať v HSM Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
sprac. miezd 05/2019 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
80.00 €
preprava osôb Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Bc. Miloš Kušnír
170.00 €
nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.20 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
444.43 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
vyúčtovanie záloh. faktúry Odb.: Obec Oľšov
Dod.: wbx,s.r.o.
0.00 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
audit účt. závierky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
vypracovanie stratégie Miestnej akčnej skupiny Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Miestna akčná skupina Horná Torysa,o.z.
192.50 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
156.40 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.49 €
toner Odb.: Obec Oľšov
Dod.: T&JInvest s.r.o.
27.10 €
kancel. potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
10.00 €
Čist. potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
10.88 €
doména-webhosting 2.polrok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: wbx,s.r.o.
72.00 €
odťah motor. vozidla Odb.: Obec Oľšov
Dod.: clpreprava
130.00 €
spr. miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
85.00 €
BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
54.00 €
údržba drviča Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Marton elektroservis s.r.o.
38.00 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
80.18 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.24 €
nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
8.28 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
inštalácia a konvertovanie dát Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
12.00 €
prenos modulu Dane a poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
12.00 €
kanc.potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
34.36 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
581.04 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
64.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.83 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
186.00 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
117.00 €
zatrávňovače a dovoz Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stavebniny BOYSI s.r.o.
126.71 €
plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
156.40 €
spol. úradovňa Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
240.25 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
psychologické vyšetrenie DHZ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Eugen Čižek
160.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.79 €
vodné a stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
144.96 €
výkopové práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Pavol Vysočan
100.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
275.84 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
442.76 €
členský príspevok 2019 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
115.50 €
spracovanie miezd 03/2019 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
91.92 €
tečl.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.55 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.48 €
nehlas.služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.78 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
kvetináče Odb.: Obec Oľšov
Dod.: eFamily
390.79 €
odborné poradenstvo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
156.40 €
výkon zodp. osoby 4/19 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
fixné náklady BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
44.52 €
údržba okolo mosta Odb.: Obec Oľšov
Dod.: EKOPRIM,s.r.o.
1370.66 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
138.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.69 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
102.28 €
elekt. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
116.16 €
kanc. potreby na voľby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
25.00 €
vlajka na voľby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
15.00 €
most Odb.: Obec Oľšov
Dod.: EKOPRIM,s.r.o.
1087.97 €
údržba ver. priestr. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
121.50 €
dovoz posyp. materiálu, demont. vian. ozdôb Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
61.30 €
tel. poplatky za 2 mesiace Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
50.00 €
vyúčt. fakt. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
údržba MK Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
264.30 €
koordinácia aktivít RZ ZMOS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
25.41 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.00 €
úprava okolo mosta Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MMK,s.r.o.
780.00 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
156.40 €
výkon zodpoved. osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
revízia a servis has. prístrojov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Jánoš- REHAP
61.02 €
autorská licencia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
vybavenie agendy OcÚ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
190.32 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
165.83 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
70.64 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
22.26 €
príprava tabuliek k roč. záv. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
21.60 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
117.00 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
186.00 €
elektrina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
64.00 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.26 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
269.86 €
plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
156.40 €
výkon zodpoved. osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
nehlas.sl. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
8.64 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: I&ZTender, s.r.o.
1100.00 €
vyúčtovanie príspevku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
-88.14 €
spol.úr. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
241.75 €
oprava VO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Martin Bujňak - KAMEL
141.75 €
verejný prenos tech. zar. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
kanc.potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
41.98 €
kamenivo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: LIBET s.r.o.
61.50 €
vypr. podpornej dokumentácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Konzultačná a poradenská agentúra
1800.00 €
VSE a.s. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-547.51 €
Endered s r.o. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
0.00 €
vrátka za SL Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
-166.50 €
vyúčtovanie záloh. faktúry Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Poradca podnikateľa, s.r.o.
0.00 €
verejná správa-ročný prístup Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Poradca podnikateľa, s.r.o.
117.00 €
Edenred s.r.o. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Edenred s.r.o. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
2636.62 €
Ladislava Balážová Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
109.00 €
Východoslovenská energetika Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8.70 €
Slovak Telecom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
VSE Košice Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
7.01 €
Innogy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
51.68 €
VSE Košice Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
193.07 €
ZOHT Lipany Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
46.00 €
Tel. poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Tel. poplatku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Vývoz odpadu 12/18 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
612.16 €
poplatok za vedenie účtu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
44.63 €
Prima banka Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
44.63 €
výkon zodpov.osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
175.63 €
oprava kamer. systému Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SYSTEM ALARM, s.r.o.
366.77 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.92 €
výkon zodpov.osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
montáž vian.ozdôb Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
80.00 €
plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.80 €
BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
92.00 €
vyúčtovanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: wbx,s.r.o.
0.00 €
energia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
157.98 €
sprac.m,iezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
154.28 €
výkon št.správy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
6.41 €
vypracovanie NMS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Enviroprojekt s.r.o.
200.00 €
aSc agenda Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ASC Applied Software Consultants s.r.
129.00 €
nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.14 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
269.76 €
tel.poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
doména web str. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Webex media, s.r.o
72.00 €
obecné noviny Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INPROST, s.r.o.
88.40 €
oprava VO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Katarína Bujňáková-KAM
67.55 €
školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
2.21 €
výkon zodpov.osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
2.31 €
náhr.diely Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
136.02 €
miestna samospráva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
77.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.76 €
pam.plakéty Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VIKTORIA Ag ART
108.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
125.04 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
88.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
465.03 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
330.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
110.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
9.54 €
Koštrukčná rúra Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MIREX armatúry, s.r.o.
87.11 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.13 €
Antivirusový program Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ESET, s.r.o.
55.37 €
Zemný plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.80 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
18.99 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
26.15 €
Prevoz betónových skruží Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Pavol Vysočan
480.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
právne služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: JUDr. Marta Konkoľová
200.66 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
129.67 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.46 €
Údržba mosta Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBR, s.r.o.
888.00 €
Údržba mosta Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBR, s.r.o.
6578.40 €
Stravovacie služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RE+MONT, s.r.o.
90.00 €
odborné poradenstvo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
224.25 €
Likvidácia BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
94.30 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.79 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
101.32 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.56 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.24 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
617.35 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.80 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
225.82 €
Botanické krokusy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Starkl záhradník s.r.o.
52.16 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.56 €
Poplatok za vyjadrenie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SPP - Distribúcia, a.s.
120.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
72.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
40.80 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
270.91 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Elektroinštalácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ján Baňas - SIXI
112.78 €
Prvouka Odb.: Obec Oľšov
Dod.: AITEC, s.r.o.
18.60 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.80 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.96 €
Tonerové kazety Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ledum Kamara SK s.r.o.
34.12 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
72.00 €
Zakúpenie krytiny Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Blachotrapez s.r.o
96.06 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
55.76 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
697.92 €
Protipožiarna ochrana k PD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Martin Gaňo
190.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Michlovský, s.r.o.
13.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.72 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.80 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
330.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
110.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.18 €
Poplatok za stanovisko SPP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.90 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
Plechový garáž Odb.: Obec Oľšov
Dod.: LAMIS, s. r. o.
0.00 €
Spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
224.25 €
Dodávka tovaru pre DHZ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: PROMETEUS-SL
750.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
53.05 €
Poskytovanie odborného poradenstva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Stravovacie služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RE+MONT, s.r.o.
100.00 €
Zakúpenie obrusov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KERA D.L.K. s.r.o.
278.40 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
96.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.60 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.37 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
269.71 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.80 €
Osobná preprava žiakov ZŠ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobná - preprava, s.r.o.
102.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
181.21 €
Reťazová píla Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
399.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
25.98 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
63.34 €
Nákup plechovej garáže Odb.: Obec Oľšov
Dod.: LAMIS, s. r. o.
395.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
119.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
36.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.84 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
523.31 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.80 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Web stránka obce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: wbx,s.r.o.
72.00 €
Obecné noviny Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INPROST, s.r.o.
20.80 €
Auditorské služy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.02 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
14.76 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Kvetoslava Gladišová - Glóbus, drobný tovar
167.68 €
Likvidácia BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
92.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
96.60 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
49.71 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
454.31 €
Oceľové rúrky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MIREX armatúry, s.r.o.
531.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.60 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.13 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.80 €
Spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
224.25 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
110.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
330.00 €
Poskytovanie odborného poradenstva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Právnické služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: JUDr. Marta Konkoľová
753.95 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.76 €
Školenie hasičov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
250.00 €
dopravné značenie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: značenie.sk, s.r.o.
46.20 €
výrub topoľov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Strelec Maroš
400.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-59.96 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
86.64 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
269.30 €
Web stránka obce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: wbx,s.r.o.
72.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.02 €
Spracovanie projektu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: TIBURON s.r.o.
300.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.80 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Odmeny výrobcom zvukových záznamov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
124.22 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.25 €
Koordinácia aktivít Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
25.48 €
Geodetické práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o.
260.00 €
Fixné náklady BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
57.18 €
Preplatok el. energia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-59.96 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
105.00 €
Ochrana autorských práv Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
269.86 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.90 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.80 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Inštalácia softvéru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
10.80 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
196.62 €
Členské ZOHT Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
115.80 €
Inštalácia programu PC Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
190.32 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
26.12 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
83.32 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.85 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
181.67 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Martin Gaňo
2400.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.78 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.54 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.80 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
496.05 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
110.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
330.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.14 €
Spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
224.25 €
Spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
102.21 €
Zimná údržba MK Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Bartolomej Smetana
72.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
26.60 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
190.26 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1681.74 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.35 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
570.66 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
10.02 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
196.62 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.56 €
Elektroinštalačné práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Martin Bujňak - KAMEL
131.60 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
548.01 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Vedenie účtu CP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
44.63 €
Doplnkové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: wbx,s.r.o.
24.00 €
Poskytovanie odborného poradenstva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Hračky MŠ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
186.95 €
Náradie a farby laky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
156.98 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
52.76 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.71 €
Izolacia kanal. potrubia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: BORDON SK s.r.o.
449.00 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
148.51 €
Spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
6.41 €
Vypracovanie následnej monit. správy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Enviroprojekt s.r.o.
400.00 €
Rek. MK Odb.: Obec Oľšov
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
49509.98 €
Preplatok el. energia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-231.64 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
268.57 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.78 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Obecné noviny Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INPROST, s.r.o.
67.60 €
Zhodnotenie BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
75.90 €
Vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Konzultačná a poradenská agentúra
1800.00 €
Doprava materiálu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GALDUN TRANS s.r.o.
121.44 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
25.74 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.49 €
Posypový kameň na MK Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IS-LOM s.r.o., Maglovec
166.54 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
415.12 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.93 €
Web stránka obce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: wbx,s.r.o.
0.00 €
Web stránka obce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: wbx,s.r.o.
0.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.08 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Stravovacie služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RE+MONT, s.r.o.
108.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
104.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
519.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
53.00 €
Agenda malotriedka ZS 2018 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ASC Applied Software Consultants s.r.
129.00 €
Energetický audit Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
1300.00 €
doména a webhosting Odb.: Obec Oľšov
Dod.: wbx,s.r.o.
72.00 €
doména a webhosting Odb.: Obec Oľšov
Dod.: wbx,s.r.o.
72.00 €
Letecké fotografovanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBS s.r.o.
88.80 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.09 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
269.06 €
Spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
380.25 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.57 €
Poskytovanie odborného poradenstva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.66 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
28.67 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Dopravná značka Odb.: Obec Oľšov
Dod.: AD Značenie, s.r.o.
49.20 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
140.56 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Michal Petrík-STAV-PET
12650.00 €
Spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: TIBURON s.r.o.
360.00 €
Lanko do krovinorezu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VIKTORIA-HAMOR s.r.o
78.30 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
128.15 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
270.86 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.72 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.84 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Geodetické práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o.
80.00 €
Gumová plachta Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ABA VT s.r.o.
40.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.78 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.36 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
400.53 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
519.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
104.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
53.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SPP - Distribúcia, a.s.
120.00 €
Spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
380.25 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
55.66 €
Poskytovanie odborného poradenstva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
229.69 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
263.75 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
23.35 €
Propagácia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
21.05 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.60 €
Kancelárske stoličky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: AGEM Computers
0.00 €
Stravovacie služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RE+MONT, s.r.o.
100.00 €
Nákup odpadových nádob Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Meva-Sk, s.r.o.
708.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Osobná preprava žiakov ZŠ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobná - preprava, s.r.o.
150.00 €
Požiarnícke trofeje Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alžbeta Straková
60.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.84 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
164.22 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INGRES s.r.o.
900.00 €
Pracovná cesta RZ ZMOS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
168.07 €
Kacelárske kresla Odb.: Obec Oľšov
Dod.: AGEM Computers
167.99 €
Dodávka drev. materiálu na stôl Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GenWood s.r.o.
55.20 €
Likvidácia BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
75.90 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.48 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
266.69 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.72 €
Auditorské služy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.22 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.36 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
22.03 €
Repasácia tonerov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: FORDAT, s.r.o.
57.00 €
Geodetické práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o.
420.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.72 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
380.25 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
266.44 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
457.41 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.23 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Letecké fotografovanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBS s.r.o.
0.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
49.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
415.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
10.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VAŠA Slovensko s.r.o.
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VAŠA Slovensko s.r.o.
2194.81 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.92 €
Letecké fotografovanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBS s.r.o.
90.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
264.30 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.26 €
Poskytovanie odborného poradenstva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Likvidácia BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
48.73 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Členské ZOHT Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
393.00 €
Členské RZ ZMOS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
25.94 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.49 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.84 €
PD požiarna zbrojnica Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Michal Petrík-STAV-PET
1650.00 €
Odmeny výrobcom zvukových záznamov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
137.90 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.54 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
264.05 €
dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Inštalácia programu PC Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
20.76 €
Autorska licencia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Aktualizácia sofftvéru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
190.82 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
39.00 €
Zimná údržba MK Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Bartolomej Smetana
378.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.36 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: FORDAT, s.r.o.
93.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
179.41 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
401.03 €
Spracovanie PHSR Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty, OZ
410.00 €
Vypracovanie oznámenia SEA Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Central Europe Biogas, s.r.o
120.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.38 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
25.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
145.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
160.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
127.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
639.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: National Pen
54.99 €
Vyúčtovanie spol. úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
180.12 €
Spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
380.25 €
Inštalačný materiál Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MIREX armatúry, s.r.o.
63.50 €
Špeciálne služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: JUDr. Jana Toporcerová
400.00 €
Vioanočné ozdoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Martin Bujňak - KAMEL
65.30 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.84 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
36.36 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.13 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VAŠA Slovensko s.r.o.
0.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VAŠA Slovensko s.r.o.
1389.58 €
Dodávka a distribúcia elek. energie - nedoplatok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
7.42 €
Dodávka a distribúcia elek. energie - nedoplatok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
77.77 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
266.09 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
22.39 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.08 €
Poskytovanie odborného poradenstva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Spracovanie projektu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
100.00 €
Verejné obstarávanie - nakladanie s odpadom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
50.11 €
Vedenie účtu CP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
44.63 €
Odmena súdneho exekútora Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Exekútorský úrad
42.83 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
172.38 €
Školský tovar Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
156.36 €
Deň samosprávy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
14.48 €
Likvidácia BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
29.90 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
268.48 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.50 €
Ochrana prírody Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
6.48 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.17 €
Zemný plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
193.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.78 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
50.10 €
Obecné noviny Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INPROST, s.r.o.
67.60 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.92 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
160.07 €
Likvidácia BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
119.60 €
Vioanočné ozdoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: LED produkt s.r.o.
120.24 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.84 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.84 €
Antivirusový program Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ESET, s.r.o.
58.85 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
491.40 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.50 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.72 €
Zemný plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
193.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.26 €
doména a webhosting Odb.: Obec Oľšov
Dod.: wbx,s.r.o.
24.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
671.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
115.00 €
Dodávka a distribúcia elek. energie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
59.00 €
Oprava PC Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
160.28 €
školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.80 €
Fixné náklady BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
156.80 €
spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
380.25 €
cattering.služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RE+MONT, s.r.o.
99.00 €
hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.50 €
nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.60 €
vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
230.00 €
služby - VO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
300.00 €
poradenské služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
stav.práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
8184.29 €
stav.práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
11191.79 €
dodávka a distribúcia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
193.00 €
hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
všeobecný kanc.materiál Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Printmania s.r.o.
31.30 €
hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
spomaľovače rýchlosti, dopr.značky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: AD Značenie, s.r.o.
855.94 €
školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.84 €
doprava školských potrieb Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o.
1.50 €
školské potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o.
12.40 €
vodné a stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
193.60 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Edu Work s.r.o.
24.90 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VAŠA Slovensko s.r.o.
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VAŠA Slovensko s.r.o.
629.94 €
Kamerový systém oprava Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SYSTEM ALARM, s.r.o.
163.68 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.50 €
Odborné služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
57.78 €
Pracovný materiál pre MŠ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
6.50 €
Vypracovanie PD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stavoprojekt s. r. o.
84.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.48 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
537.78 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
193.00 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
263.56 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.16 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
aktualizácia školského programu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ASC Applied Software Consultants s.r.
99.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
27.60 €
Stravovacie služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RE+MONT, s.r.o.
182.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.78 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.53 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
193.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
230.04 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
59.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
115.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
671.00 €
Požiarné hadice Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stanislav Staš
700.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
104.08 €
Stavebné práce rek. studne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Jozef Požonský
277.92 €
Zhodnocovanie BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
85.05 €
Spoločne úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
380.25 €
Trofeje na pož. súťaž Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VEGA-TAKAČ, s.r.o.
71.20 €
drevená lavica Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Sabol Peter
170.00 €
Drevený zrub studne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Sabol Peter
640.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.72 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.50 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
193.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
396.36 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.82 €
Poskytovanie odborných rád Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Osobná preprava Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Annbus, s.r.o.
135.39 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
1680.00 €
Spracovanie diela ÚPN-O Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. arch. Viktor Malinovský
1680.00 €
Vpracovanie zneleckého posudku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Ján Čekon
60.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.05 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.38 €
Športové náradie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MARO s.r.o.
83.72 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.84 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
235.22 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
193.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Reklamné predmety Odb.: Obec Oľšov
Dod.: NIER FINE WINES s.r.o.
169.20 €
Snem ZMOS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
121.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
21.22 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.46 €
Zriadenie webovej stránky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Webex media, s.r.o
348.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.96 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.50 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
193.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
400.22 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
59.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
115.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
671.00 €
Osobná doprava autobusom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobná - preprava, s.r.o.
196.00 €
Škola v prírode Odb.: Obec Oľšov
Dod.: BBF elektro s. r. o.
968.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
2550.72 €
Spoločne úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
380.25 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
10.08 €
poskytovanie služie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: APA- Agentúra projektovej asistencie, s.r.o.
700.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.17 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
193.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.02 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.72 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
224.88 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Poskytovanie odborných rád Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Autorské práva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.88 €
Dodávka tovaru a servisné práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
20.76 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
111.38 €
Nákup účtovných súvzťažností Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
25.00 €
potreby pre knižnicu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CEIBA spol. s.r.o.
75.70 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.60 €
program pre rok 2016 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
190.32 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
337.32 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.98 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záz. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
zemný plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
193.00 €
Vypracovanie PD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INGRES s.r.o.
180.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
9.24 €
zakúpenie knihy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Víťězslav Fischer
8.50 €
odpad Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
368.99 €
zemný plyn Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
193.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.42 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.48 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
59.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
115.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
671.00 €
Preprava kameniva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: František Galdun, nákladná cestná doprava
121.44 €
Spoločne úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
380.25 €
Príspevok na spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
94.93 €
Fixné náklady BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
45.86 €
Koordinácia aktivít RZ ZMOS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
25.87 €
POD 2016 Zelená dedina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
100.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.88 €
Členské ZOHT Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
392.00 €
Dodávka a distribucia plynu - preplatok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
1715.66 €
Odborné služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Peter Kandráč - PEKA
100.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VAŠA Slovensko s.r.o.
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VAŠA Slovensko s.r.o.
1211.42 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
81.14 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.11 €
Webstránka Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Webex media, s.r.o
108.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia , preplatok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
7.61 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
237.56 €
Elektrina - dodávka a distribúcia , preplatok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
237.56 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.02 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
224.88 €
Odborné služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
249.29 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
323.21 €
Poplatok za vedenie účtu CP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
42.30 €
Dodávka drevených výrobkov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Križalkovič Róbert
763.00 €
Likvidácia biologického odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
71.13 €
Zhotovenie prístrešku s montážou Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GS EUROTHERM s.r.o.
1970.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
36.29 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.84 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
224.88 €
Dodávka betónu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: LIBET s.r.o.
108.00 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
340.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.36 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Obecné noviny Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INPROST, s.r.o.
67.60 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
13.44 €
Deň samosprávy Hornej Torysy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
15.38 €
Stravovacie služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RE+MONT, s.r.o.
99.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.50 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.96 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
2243.54 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
340.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
499.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
113.00 €
Spoločne úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
359.00 €
Stavebné práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Brikon Snakov s.r.o
3870.78 €
Vypracovanie PD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: L+H KOM s.r.o.
300.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
10.08 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
225.42 €
Zhodnocovanie BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
99.24 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.78 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.62 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
340.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
235.22 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
49.19 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Dozorovanie stavby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STRIX Ing..arch. Gryglak Marek
300.00 €
Stavebné práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
16353.80 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
43.88 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
6.24 €
Strunové lanko Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VIKTORIA-HAMOR s.r.o
91.20 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.14 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
583.84 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
340.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Učebnice AJ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: PhDr. A. Oslancová-Albion Books
77.00 €
Servis kamerového systému Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SYSTEM ALARM, s.r.o.
231.60 €
Preplatok el. energia 2013 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.91 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.72 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
525.62 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.96 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
340.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.30 €
Zemné práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Brikon Snakov s.r.o
184.22 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
499.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
113.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.00 €
Spoločne úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
359.00 €
Rozbor vody Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
76.37 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
0.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
235.22 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.99 €
Odborné služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
60.00 €
Likvidácia biologického odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
51.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Stravovacie služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RE+MONT, s.r.o.
100.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
1216.86 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.60 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
340.00 €
Pohrebný vozík Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Jozef Kovalčík - Dewi Slovensko
391.20 €
Vypracovanie bezpečnostného prpjektu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: PK-System, s.r.o.
110.00 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
132.60 €
Vyhotovenie GP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o.
982.80 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.08 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.82 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.45 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
239.10 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.15 €
Osobná doprava autobusom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Annbus, s.r.o.
202.99 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
340.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.10 €
Snem ZMOS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
129.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.72 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
29.40 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.90 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
340.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
400.44 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.19 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
113.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
499.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.00 €
Spoločne úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
359.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.04 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
339.90 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.74 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.89 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
340.00 €
Odborné služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
20.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.93 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
129.95 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.52 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záz. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Autorské práva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Inštalačné a demotážne práce Vianočnej výzdoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Martin Bujňak - KAMEL
63.66 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
404.40 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.30 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.54 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
340.00 €
Výroba kancelárskeho zariadenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Miroslav Žvanda
130.00 €
Údržba ciest Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Bartolomej Smetana
180.00 €
Tlačivá daň z neh. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DATATRADE s.r.o.
0.00 €
Update program, agenda obecného úradu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
190.32 €
Almanach obce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DATATRADE s.r.o.
28.60 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
37.02 €
Kamerový systém Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SYSTEM ALARM, s.r.o.
6250.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Spoločne úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
359.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.20 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
224.88 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
340.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
55.02 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.52 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.40 €
Koordinácia aktivít RZ ZMOS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
26.20 €
Zhodnocovanie BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
46.45 €
Členský príspevok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
397.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
113.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
499.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.00 €
Tlačivá daň z neh. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INPROST, s.r.o.
8.25 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
149.00 €
Spoločne úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
13.62 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.20 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
176.46 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
281.33 €
Finančný spravodaj 2015,preddavok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Poradca podnikateľa, s.r.o.
48.86 €
Poskytovanie odborných rád Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Peter Kandráč - PEKA
100.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
367.44 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.42 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
0.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.38 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
2059.79 €
Webstránka Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Webex media, s.r.o
129.60 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
9.72 €
Denná tlač Korzár Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Petit Press, a.s.
0.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
39.37 €
Dovoz hliny Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Bartolomej Smetana
240.00 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
148.51 €
Dodanie tovaru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
248.38 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
285.28 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.43 €
Poplatok za vedenie účtu CP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
Antivirusový program Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ESET, s.r.o.
40.25 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
11.04 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
224.88 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
48.20 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
6.60 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
314.00 €
Denná tlač Korzár Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Petit Press, a.s.
156.00 €
Obecné noviny Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INPROST, s.r.o.
67.60 €
Likvidácia biologického odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
74.76 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.68 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
12.95 €
Plastová výplň okna Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GLADIUS s.r.o. obch. zast. Hesta s.r.o. Lipany
71.00 €
Sklenená výplň okna Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GLADIUS s.r.o. obch. zast. Hesta s.r.o. Lipany
72.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
0.00 €
Spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
339.75 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
549.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.98 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
389.66 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
44.53 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
17.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
168.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.68 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
7.68 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
515.00 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
313.00 €
Poplatok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8.80 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.68 €
aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2015 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ASC Applied Software Consultants s.r.
63.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.68 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Stravovacie služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RE+MONT, s.r.o.
90.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.68 €
Informačný seminár Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
12.00 €
Dodávka a výmena okien na PZ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GLADIUS s.r.o. obch. zast. Hesta s.r.o. Lipany
1435.43 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.71 €
Montaž a dodanie tovaru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
169.33 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
352.84 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.04 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.68 €
Dodávka a distribucia plynu - preplatok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ČEZ Slovensko, s.r.o.
-259.96 €
Elektrina - dodávka a distribúcia - preplatok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ČEZ Slovensko, s.r.o.
-186.85 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
5.22 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
313.00 €
Deň samosprávy Hornej Torysy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
31.38 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
36.78 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
0.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.68 €
Pracovné prostriedky MOS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
73.20 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
679.20 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.68 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
214.81 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.68 €
Pripojenie k distribučnej sieti Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
51.20 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SEVT a.s.
24.07 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
497.90 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.02 €
Výroba plastových okien a dverí Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GLADIUS s.r.o. obch. zast. Hesta s.r.o. Lipany
2000.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
5.34 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.33 €
Zhotovenie pamätníka s motážou Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ISPA Prešov s.r.o.
943.70 €
Poskytnutie stravy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ML Gastronomy, s.r.o.
140.00 €
Spoločne úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
339.75 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.45 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
235.22 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
5.34 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.05 €
Dodávka monumentu s montážou Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ISPA Prešov s.r.o.
945.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
101.84 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
17.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
168.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
515.00 €
Spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: APA- Agentúra projektovej asistencie, s.r.o.
500.00 €
Inštalácia programov a prenos dát Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
126.60 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
22.25 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.60 €
Katering minifutbal Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RE+MONT, s.r.o.
100.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
0.40 €
Náradie MOS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Domáce potreby s.r.o.
79.50 €
Spracovanie PD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Michal Petrík-STAV-PET
2300.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
443.79 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.49 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Rozšírenie verejného osvetlenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
6254.14 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
25170.24 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
159.12 €
Spoločne úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
339.75 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.65 €
Pracovná cesta RZ ZMOS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
74.20 €
Požiarná technika Odb.: Obec Oľšov
Dod.: PROMETEUS-SL
728.40 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
235.22 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.67 €
Škola v prírode Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Jana Kochanová
910.00 €
Likvidácia biologického odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
55.10 €
Stronové lanko Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VIKTORIA-HAMOR s.r.o
87.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.90 €
Rer. a rozšírenie lávky pre peších Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Albín Angelovič
11439.32 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
358.20 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.32 €
PD lávka pre peších v obci Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Michal Petrík-STAV-PET
830.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
17.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
168.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
515.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
Inštalačné a demotážne práce Vianočnej výzdoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Martin Bujňak - KAMEL
102.24 €
Údržba ciest Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Bartolomej Smetana
120.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.18 €
Archívne boxy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
9.71 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.96 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
200.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
Vŕtanie studne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štefan Michňa
1301.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
337.32 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Stlárske výrobky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stolárstvo
70.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
116.69 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záz. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
600.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
224.80 €
Autorské práva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.04 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
1777.61 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.64 €
Každý má šancu- knihy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Víťězslav Fischer
49.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Kresliaca podložka Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
35.95 €
Členské ZOHT Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
400.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
Update program- ekonomická agenda 2014 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
190.39 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.06 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
69.43 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
358.20 €
Poplatok za koordináciu RZ ZMOS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
26.40 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.83 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
38.46 €
Zhodnocovanie BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
46.40 €
Spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
84.73 €
Výpočet miezd 2013 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
179.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
168.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
515.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
17.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.62 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
10.48 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
27.13 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
143.58 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ČEZ Slovensko, s.r.o.
325.62 €
Dodávka a distribucia plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ČEZ Slovensko, s.r.o.
144.15 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.40 €
Vedenie účtu CP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
Finančný spravodaj 2014,preddavok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Poradca podnikateľa, s.r.o.
14.21 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
224.88 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.40 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.31 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
967.20 €
Webstránka Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Webex media, s.r.o
10.80 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
63.62 €
Posk. odborných rád Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Peter Kandráč - PEKA
100.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
967.20 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.86 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Vyučtovanie zálohy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Petit Press, a.s.
0.00 €
Stolárske výrobky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Miroslav Žvanda
195.00 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
108.73 €
Kancelárske školský tovar Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
134.10 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
54.22 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
337.32 €
Led pásy, adaptér Odb.: Obec Oľšov
Dod.: BAKO trade, s.r.o.
38.05 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.68 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.07 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.83 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Kamenivo PDK frakcia 4/8c Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IS-LOM s.r.o., Maglovec
122.87 €
Preprava kameniva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: František Galdun, nákladná cestná doprava
132.48 €
Obecné noviny Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INPROST, s.r.o.
52.00 €
Prešovský Korzáre Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Petit Press, a.s.
156.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
Finančný spravodaj 2014,preddavok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Poradca podnikateľa, s.r.o.
19.98 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
133.94 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
288.14 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.61 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
31.62 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.58 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
24.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
176.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.83 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
578.00 €
aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2014 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ASC Applied Software Consultants s.r.
63.00 €
Príspevok na spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
635.25 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.83 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
71.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.47 €
Stravovacie služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RE+MONT, s.r.o.
126.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
133.94 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
288.14 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.61 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.06 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
31.62 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenské centrum obstarávania
87.08 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
95.47 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.60 €
Materiál pre MŠ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vydvateľstvo NOMI, s.r.o.
20.79 €
Inštalačné práce PC Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Profinet-system s.r.o.
48.50 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.83 €
Dodanie stihaného plechu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KOVSTAV s.r.o.
32.40 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.51 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
288.14 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
133.94 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.98 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
4.83 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
31.62 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Mergeš Michal Druprojekt IPZ
498.00 €
Pracovná cesta na snem ZMOS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
98.20 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stavebniny BOYSI s.r.o.
952.70 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1212.12 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Kvetoslava Gladišová - Glóbus, drobný tovar
49.22 €
Rek. práce kancelárií OcÚ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: František Hroš
2018.31 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenské centrum obstarávania
157.95 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenské centrum obstarávania
108.45 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.81 €
Výroba kancelárskeho zariadenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Miroslav Žvanda
2553.78 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
31.62 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
288.14 €
Elektroinštalačný materiál Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Katarína Bujňáková-KAM
158.15 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.76 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
24.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
176.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
578.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SEVT a.s.
13.04 €
Príspevok na spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
135.25 €
Likvidácia biologického odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
39.00 €
Stravovacie služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RE+MONT, s.r.o.
100.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.06 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
44.24 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
133.94 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
288.14 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
31.62 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
114.04 €
Vyučtovanie spotreby plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ČEZ Slovensko, s.r.o.
296.57 €
Vyučtovanie spotreby plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ČEZ Slovensko, s.r.o.
143.17 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
31.97 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.87 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
432.22 €
Škola v prírode Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Miroslav Kochan
1105.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.98 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
31.62 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
200.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
142.96 €
Orez stromov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Martin Bujňak - KAMEL
91.70 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Centrum voľného času Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Giraltovce
17.40 €
Príspevok na spoločné úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
135.25 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.87 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
288.14 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
133.94 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.10 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
31.62 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
578.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
176.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Abeceda múdra teta - knihy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Víťězslav Fischer
13.00 €
Betónové dielce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: OBZOR výrobné družstvo
59.72 €
Odhrňanie snehu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Bartolomej Smetana
348.00 €
Stolička oceľvá a stôl skladací Odb.: Obec Oľšov
Dod.: M.I.L.- System
2400.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Refundácia nákladov na deň učiteľov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
94.96 €
Fixné náklady BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
50.43 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záz. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
19.55 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.64 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.52 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
31.62 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
288.14 €
Poplatok za ZMOS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
26.00 €
Dobropis Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
234.60 €
Vodné stočné Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
128.63 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.52 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
288.14 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
31.62 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.70 €
Balíček, zákonník práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Poradca podnikateľa, s.r.o.
10.50 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Update program, agenda obecného úradu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
190.20 €
Prenájom priestorov Odb.: COOP Jednota s.d.
Dod.: Obec Oľšov
609.50 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Autorské práva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
20.40 €
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Martin Bujňak - KAMEL
150.75 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.23 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
30.60 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Zber preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
129.29 €
Zber preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
277.70 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
6.81 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
Zber separovaného odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
31.62 €
Poskytovanie odb. rád - cintorín Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Peter Kandráč - PEKA
100.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
578.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
24.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
176.00 €
Spoločne úradovne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
51.94 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
818.00 €
Členský príspevok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
394.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Elektrina - dodávka a distribúcia , preplatok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
51.72 €
Elektrina - dodávka a distribúcia , nedoplatok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
34.27 €
Elektrina - dodávka a distribúcia , nedoplatok Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
158.68 €
Poplatok za vedenie účtu CP Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
Finančný spravodaj 2012, vyučtovanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Poradca podnikateľa, s.r.o.
11.30 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.46 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
38.63 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.20 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.68 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
2703.96 €
Hlasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.39 €
El. inštalačné práce ver. osvetlenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Martin Bujňak - KAMEL
152.00 €
Obecné noviny Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INPROST, s.r.o.
52.00 €
Doména, webhosting webstránky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Webex media, s.r.o
10.80 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019