Naša obec

Obec Oľšov leží na styku Levočských vrchov so Šarišskou vrchovinou v nadmorskej výške okolo 460 m. Za najvyššie položené miesto sa pokladá chotár Kňažová. Pranostika hovorí, že je tam pochovaný jeden kňaz a od toho dostala taký názov. Obecné chotáre majú ešte veľa iných názvov, ktorých pôvod si pamätá, len máloktorý žijúci rodák. Sú to napríklad: Toryské, Komora, Zvyše, Peklisko, Buč, Pivnice, Hartmanovo, Ležisko, Dolky atď.

Obec sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, je tu mierne podnebie. Jar prichádza dosť skoro. Teploty v letných mesiacoch sú od 30 do 34ºC. V zimných mesiacoch je tu dosť tuhá zima. Teploty sa pohybujú od –1 do –6ºC cez deň. Nočné teploty od –8 do -24ºC.

V obci sa nachádza 85 rodinných domov. Obyvatelia sú slovenskej národnosti. Cez Oľšov preteká rieka Hanovec, ktorá pramení v horách v chotári Hanovec. Na hornom konci dediny v nej žijú rybky a raky. Za najlepšiu vodu považujú obyvatelia tú, ktorá pramení v chotári PIRC. V Oľšave sa zachovalo veľa remesiel, hlavne tkáčstvo a rezbárstvo. Šikovné gazdinky si ešte dnes dokážu utkať koberce. Z poľnohospodárstva sa tu odjakživa ľudia venovali roľníctvu, pestovaniu zemiakov a pšenice.
Choval sa prevažne hovädzí dobytok, ošípané, ovce a hydina. Dnes sa tiež chová hydina a ošípané, ale ovce a hovädzí dobytok už len v máloktorom dome. V obci okrem súkromného hospodárstva nefunguje žiadna iná výroba. Nachádzajú sa tu spolu 2 obchodné jednoty. Jedna je v súkromnom vlastníctve a druhá je družstevná Jednota SD.

V obci sa začal budovať kanalizácia. Obec je už splynofikovaná, napojená na verejný vodovod, hoci sú všetky domácnosti napojená aj na vlastnú studňu. Obec je zelektrifikovaná, ale do roku 2010 sa plánuje rozšírenie elektrickej siete a zvýšiť príkon.

Ku dňu 31.12.2003 žilo v obci 412 obyvateľov z toho 207 žien. Predproduktívny vek od 0 – 15 rokov 148 obyvateľov od 15 – 18 rokov 9 obyvateľov Produktívny vek muži od 18 – 60 rokov 90 obyvateľov ženy od 18 – 55 rokov 81 obyvateľov. Z toho počet rómskych obyvateľov 23. Od roku 2004 sú však už evidovaný na obecnom úrade Torysa. V obci sa už nenachádzajú žiadne rómske obydlia.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2024

Sadzobník poplatkov 2024