Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 148)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
16/20 Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Lipany ako aj vo všetkých obciach, ktoré uzatvorili túto dohodu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
15/20 VOP, Sadzobník aktívne a pasívne produkty Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
14/20 Dohoda o spolupráci a o urovnaní Odb.: Obec Oľšov
Dod.: COOP Jednota s.d.
101 €
13/20 Zmluva o úvere - kontokorentný úver Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
12/20 Zmluva o Elektronickej službe Business24 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
11/20 Zmluva o Balíkovom účte Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
5.5 €
10/20 Poistenie Obecný úrad a KD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
117.05 €
9/20 založenie združenia, ktorého účelom bude vzájomná spolupráca,pomoc,formovanie spoločných záujmov a koordinácia spoločných postupov v celej šírke problematiky miestnej samosprávy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
8/20 Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní st. odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBR, s.r.o.
7/20 Dodatok k zmluve o dielo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: EKO SVIP s.r.o.
6/20 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Jarmila Stopková
525 €
05/2020 Energetický certifikát budovy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: BIM designings s.r.o.
0 €
04/2020 Odborné poradenstvo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
0 €
03/2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Arcidiecézna charita Košice
Dod.: Obec Oľšov
0 €
D1 poskytnutie NFP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0 €
2/2020 zmluva o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
0 €
1/2020 pripojenie do distribučnej siete Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SPP-distribúcia,a.s.
0 €
496/2019/RKP/ZoD Realizácia kanalizačnej prípojky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
0 €
686/2019/RVP/ZoD zaevidovanie pripojenia na verejný vodovod Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
0 €
27/2019 servisný prenájom rohoží Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Lindstrom. s-r-o.
0 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019