Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 140)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
8/20 Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní st. odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBR, s.r.o.
7/20 Dodatok k zmluve o dielo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: EKO SVIP s.r.o.
6/20 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Jarmila Stopková
525 €
05/2020 Energetický certifikát budovy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: BIM designings s.r.o.
0 €
04/2020 Odborné poradenstvo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
0 €
03/2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Arcidiecézna charita Košice
Dod.: Obec Oľšov
0 €
D1 poskytnutie NFP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0 €
2/2020 zmluva o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
0 €
1/2020 pripojenie do distribučnej siete Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SPP-distribúcia,a.s.
0 €
496/2019/RKP/ZoD Realizácia kanalizačnej prípojky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
0 €
686/2019/RVP/ZoD zaevidovanie pripojenia na verejný vodovod Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
0 €
27/2019 servisný prenájom rohoží Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Lindstrom. s-r-o.
0 €
26/2019 darovanie pozemku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Peter Judičák
0 €
25/2019 spracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HRD Architenkti, s.r.o.
0 €
24/2019 Dovoz žiakov do školskej jedálne v Toryse Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
0 €
23/2019 Stravovanie pre žiakov a zamestnancov ZŠ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Základná škola s materskou školou Torysa
0 €
22/2019 pečať Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Disig, a.s.
0 €
21/2019 kúpa pozemku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: COOP JEDNOTA, s.d.
0 €
20/2019 zasielanie dokumentov elektronicky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
0 €
19/2019 zhotovenie diela -Modernizácia kultúrneho domu v obci Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: EKO SVIP s.r.o.
0 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019