Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 220)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/22 Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HRD Projex s.r.o.
7 650 €
22/22 Navýšenie ceny stavebného objektu SO 01 Bytový dom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
75 922.80 €
700/263/22 Poskytnutie úveru a úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí a čerpaní úveru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
339 940 €
700/264/22 Poskytnutie úveru a úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí a čerpaní úveru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
34 400 €
700/264/2022 Zriadenie a vznik záložného práva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0 €
700/263/2022 Zriadenie a vznik záložného práva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0 €
16/2022 Poskytnutie finančných prostriedkov so štátneho rozpočtu formou dotácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
12 220 €
15/2022 Poskytnutie finančných prostriedkov so štátneho rozpočtu formou dotácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
183 040 €
14/22 Prenájom reklamnej plochy v rámci 2.ročníka Kultúrneho leta v obci Oľšov Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s.
Dod.: Obec Oľšov
50 €
13/2022 Poskytnutie finančného daru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
80 €
12/2022 Poskytnutie reklamy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
50 €
Dodatok č. 1 Zmena Článku IV Cena a Článku V Záverečné ustanovenia s účinnosťou od 1.9.2022 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Základná škola s materskou školou, Krivany 1
0 €
10/22 Zmena Článku IV. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
0 €
9/22 Zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových SL Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
3 800 €
8/22 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Kultúrne leto v Oľšove 2022 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 000 €
7/2022 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
3 000 €
6/2022 Bytový dom - 8 nájomných bytov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
618 889.79 €
05/2022_ZVO Poskytovanie komplexných služieb pri VO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
240 €
ZoP/2022/066 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
4/22 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

ZMENA OD 01.01.2023 !

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2022