Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 166)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/21 Poskytovanie komplex. služieb pri VO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RENDERTEAM, s.r.o.
240 €
30/20 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Jarmila Stopková
525 €
20/37/012/501 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ÚPSVR
20/37/012/502 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ÚPSVR
29/20 Výpožička mobilného zariadenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
20/37/010/145 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ÚPSVR
28/20 Výdavky projektu a NFP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
430332.37 €
27/20 Kamerový systém obec Oľšov,lom stroja Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
179.59 €
26/20 Vykonávanie zberu, prepravy a zhodnocovaní odpadu, uvedený v čl.II.Bod 1. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
21.6 €
25/20 Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní st. odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
22728.4 €
24/20 Poistenie motorového vozidla Avia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
154 €
23/20 Dodatok č. 1 k zmluve /SS/4/2020 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Arcidiecézna charita Košice
100 €
22/20 Poskytutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1500 €
21/20 Poistná zmluva Základná škola+Materská škola Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
200.51 €
20/20 Poistenie požiarnej zbrojnice Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
58.36 €
19/20 Poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných službách Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
18/20 Vykonávanie zberu a výkupu papiera Odb.: Obec Oľšov
Dod.: F.M. RECYKLING s.r.o.
17/20 Zmluva o budúcej zmluve o pripojení do distribučnej sústavy PDS Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
16/20 Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Lipany ako aj vo všetkých obciach, ktoré uzatvorili túto dohodu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
15/20 VOP, Sadzobník aktívne a pasívne produkty Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021