Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 231)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
9/23 Dodávka elektriny pre OM - Bytový dom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
8/23 Pripojenie zariadenia - Bytový dom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
7/23 Počítačový program - software KATASTER Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Danka Tkáčová, DM - servis
180 €
6/23 Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
12 220 €
5/23 Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
183 040 €
4/23 Záväzok Používateľa používať plnenie poskytované podľa tejto Zmluvy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DEUS-DataCentrum
0 €
3/23 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 0229/2021 v znení doatku č. 1 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ateliér Urbeko, s.r.o.
0 €
25/2020 Nakladanie s komunálnym odpadom, DSO separovaným odpadom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
0 €
2/23 Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: H + EKO, spol. s r.o., Košice
0 €
25/22 Zmluva o zbere,preprave a zhodnotení stavebného odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBR, s.r.o.
0 €
24/22 Zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových SL Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
0 €
23/22 Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HRD Projex s.r.o.
7 650 €
22/22 Navýšenie ceny stavebného objektu SO 01 Bytový dom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
75 922.80 €
700/263/22 Poskytnutie úveru a úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí a čerpaní úveru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
339 940 €
700/264/22 Poskytnutie úveru a úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí a čerpaní úveru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
34 400 €
700/264/2022 Zriadenie a vznik záložného práva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0 €
700/263/2022 Zriadenie a vznik záložného práva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0 €
16/2022 Poskytnutie finančných prostriedkov so štátneho rozpočtu formou dotácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
12 220 €
15/2022 Poskytnutie finančných prostriedkov so štátneho rozpočtu formou dotácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
183 040 €
14/22 Prenájom reklamnej plochy v rámci 2.ročníka Kultúrneho leta v obci Oľšov Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s.
Dod.: Obec Oľšov
50 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

ZMENA OD 01.01.2023 !

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023