Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 262)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
40/23 Zmena Článku IV Cena a Článku V Záverečné ustanovenia s účinnosťou od 1.9.2022 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Základná škola s materskou školou, Krivany 1
0 €
39/23 Webová stránka a služby v oblasti webhostingu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: webex.digital s.r.o.
48 €
38/23 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Kultúrne leto v Oľšove 2023 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
3 500 €
36/23 Poskytnutie reklamy na 3. ročník Kultúrne leto 2023 Odb.: IFOsoft
Dod.: Obec Oľšov
50 €
37/23 Poskytnutie dotácie zo ŠR za účelom spracovania ÚPD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
6 518.40 €
35/23 Zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného - VSD a.s., Mlynská 31 04291 Košice Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Oľšov
0 €
34/23 Prenájom reklamnej plochy v rámci 3.ročníka Kultúrneho leta v obci Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
60 €
33/23 Poskytnutie grantu -Kultúrne leto v Oľšove Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Komunitná nadácia Modrá Torysa
300 €
32/23 Finančný dar obci Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
80 €
31/23 Prevod hnuteľných vecí: Príves nákladný - KOVOFLEX, PVV Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0 €
30/23 Dodatok č. 2 k zmluve č. 0027-PRB/2022 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
183 040 €
29/23 Elektronické zasielanie dokumentov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
0 €
28/23 PZP - nákladný príves Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
25 €
27/23 Zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových SL Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
1 815 €
26/23 Zmena článku I Záložnej zmluvy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0 €
25/23 Zriadenie a vznik záložného práva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0 €
24/23 Zmena článku I, III,IV Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
75 920 €
23/23 Zmena Článku III. Práva a povinnosti zamestnávateľa Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
22/23 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Marek Lipka
500 €
21/23 Dodávka vody z verejného vodovodu,odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie,odvádzanie vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

Sadzobník poplatkov 2023