Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 212)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
14/22 Prenájom reklamnej plochy v rámci 2.ročníka Kultúrneho leta v obci Oľšov Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s.
Dod.: Obec Oľšov
50 €
13/2022 Poskytnutie finančného daru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
80 €
12/2022 Poskytnutie reklamy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
50 €
Dodatok č. 1 Zmena Článku IV Cena a Článku V Záverečné ustanovenia s účinnosťou od 1.9.2022 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Základná škola s materskou školou, Krivany 1
0 €
10/22 Zmena Článku IV. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
0 €
9/22 Zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových SL Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
3 800 €
8/22 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Kultúrne leto v Oľšove 2022 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 000 €
7/2022 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
3 000 €
6/2022 Bytový dom - 8 nájomných bytov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
618 889.79 €
05/2022_ZVO Poskytovanie komplexných služieb pri VO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
240 €
ZoP/2022/066 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
4/22 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
3/22 Zmena stavebníka Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
2/22 Služby spojhené s prenájmom, zberom stavebného odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a následný odvoz a zhodnotenie odpadov určených na recykláciu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBR, s.r.o.
0 €
1 Úprava čl. 3 termín plnenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ateliér Urbeko, s.r.o.
0 €
1/22 Audit UZ, VS, audit hospodárenia za rok 2021 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Jarmila Stopková
525 €
28/21 Zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových SL Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
0 €
21/37/010/108 Zabezpečenie realizácie činnosti na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v HN Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
21/37/012/190 Zaväzok organizátora zabezpečiť realizáciu AČ za účelom výplaty aktivačného príspevku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
27/21 Poistenie obecnej budovy Diovec Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
47.96 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2022