Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
úprava webovej stránky-doplnenie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: wbx,s.r.o.
0.00 €
objednávka tovaru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: FLORIAN s r.o.
0.00 €
presun agendy Dane a poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
0.00 €
reklamné predmety Odb.: Obec Oľšov
Dod.: NIER FINE WINES s.r.o.
0.00 €
tlačoviny "Potvrdenie o pobyte" Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Centrum polygrafických služieb
0.00 €
Servis motorového vozidla VW Passat na rok 2020 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stanislav Bujňaček
0.00 €
oprava zábradia na moste Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Bartkov s.r.o
0.00 €
posypový materiál Odb.: Obec Oľšov
Dod.: PHB s.r.o.
0.00 €
smetné nádoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MASTAF, s.r.o.
0.00 €
kancelárske potreby podľa vlastného výberu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
0.00 €
kancelárske potreby podľa potreby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KAPAP Prešov
0.00 €
Termoizolačná nádoba bez ventilu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI
0.00 €
zameranie multif. ihriska, vytýčenie pozemku KN 95 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEOGRAF LIPANY s.r.o
0.00 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
0.00 €
Kúpa zariadenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DCSK, s.r.o.
0.00 €
objednávka-stavebné práce na KD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: EKO SVIP s.r.o.
0.00 €
Zavesenie a montáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
0.00 €
Objednávka- posypový kameňa Odb.: Obec Oľšov
Dod.: PHB s.r.o.
0.00 €
stavebné práce pri realizácii op. múru Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GERSTAV s.r.o
0.00 €
Objednávka základového betónu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: LIBET s.r.o.
0.00 €
údržba miestnej komunikácii v zimnom období Odb.: Obec Oľšov
Dod.: JD autoservis, s.r.o.
0.00 €
Zemné práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Jiři Procházka
0.00 €
objednávka puzdier do snežnej frézy Dod.: Peter Pollák
0.00 €
orez konárov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: PILAND s.r.o.
0.00 €
vypracovanie NMS5K projektu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Enviroprojekt s.r.o.
0.00 €
oprava os. automobilu Passat Odb.: Obec Oľšov
Dod.: JD autoservis, s.r.o.
0.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Pavol Vysočan
0.00 €
demontácia základov bagertraktorom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SRH MONT, s.r.o.
0.00 €
prevoz zeminy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: UPEMA,s.r.o.
0.00 €
zateplenie stropu PZ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
0.00 €
prevoz autobusom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Annbus, s.r.o.
0.00 €
zameranie pozemku 122/1 a 123 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o.
0.00 €
sekovoz Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
0.00 €
oprava osvetlenia multif. ihriska Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Branislav Križalkovič- ELEKTRO BALKY
0.00 €
údržba miest. cesty a verej.priestr. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
0.00 €
plastové dvere do ZŠ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Jozef Ištoňa
0.00 €
preprava žiakov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
0.00 €
vytýčenie hraníc pozemku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o.
0.00 €
preloženie linky FDSL Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DataCentrum
0.00 €
Vybavenie multifunkčného ihriska Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SAGANSPORT s.r.o.
0.00 €
Vybavenie multifunkčného ihriska Dod.: SAGANSPORT s.r.o.
0.00 €
preloženie ústredne a vedenia miestneho rozhlasu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MK hlas, s.r.o.
0.00 €
preloženie internetového pripojenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: TECHSPO s.r.o.
0.00 €
presun javiska Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
0.00 €
ozvučenie a prenájom stanu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MUSIC s.r.o.
0.00 €
presun kontajnerov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: JAGER SLOVAKIA s.r.o.
0.00 €
kamenivo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: PHB s.r.o.
0.00 €
zemina Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HT SH s.r.o.
0.00 €
oprava miestneho rozhlasu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MK hlas, s.r.o.
0.00 €
sekovoz Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
0.00 €
tepovanie os. auta VW Passat Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ján Berdis
0.00 €
revízia komína PZ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ján Molnár-KOMINÁRSTVO
0.00 €
psychologické vyšetrenie -hasiči Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Eugen Čižek
0.00 €
montáž hromozvodu na budovu PZ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOVANEC s.r.o.
0.00 €
geometrický plán a zameranie budovy PZ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o.
0.00 €
PVC rúry s dovozom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stavebniny BOYSI s.r.o.
0.00 €
výkopové zemné práce pri oprave priepustu a vyčistenie priekop Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Pavol Vysočan
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
0.00 €
oprava osobného auta Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stanislav Bujňaček
0.00 €
vystúpenie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Jozef Varga- Jožko Jožka
0.00 €
Spracovanie žiadosti k výzve č. V. P HaZZ 2019 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Enviromentálna energetická agentúra, n.o.
0.00 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Hrabčák s.r.o.
0.00 €
služby s jazdeckým koňom Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Občianske združenie Akadémia bojového Umenia
0.00 €
odťah motorového vozidla Odb.: Obec Oľšov
Dod.: clpreprava
0.00 €
psychologické vyšetrenie-hasiči Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Eugen Čižek
0.00 €
oprava drtiča Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Marton elektroservis s.r.o.
0.00 €
prekládka nízkonapäťovej prípojky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Martin Bujňak - KAMEL
0.00 €
výkop ryhy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Pavol Vysočan
0.00 €
betónové kvetináče Odb.: Obec Oľšov
Dod.: eFamily
0.00 €
presun agendy dane a poplatky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
0.00 €
kamenivo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: EKOPRIM,s.r.o.
0.00 €
prenájom stroja Menzi Muck Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MMK,s.r.o.
0.00 €
Prerezávanie náletových paliet Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
0.00 €
údržba MK a ver.priestr. v zimnom období Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
0.00 €
Montáž vianočných ozdôb Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
0.00 €
Diagnostika a oprava kamer.systému Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SYSTEM ALARM, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie následnej monitorovacej správy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Enviroprojekt s.r.o.
0.00 €
Zamné práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Pavol Vysočan
0.00 €
Vypracovanie podpornej dokumentácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Konzultačná a poradenská agentúra
0.00 €
Právne služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: JUDr. Marta Konkoľová
0.00 €
Zakúpenie obrusov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KERA D.L.K. s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VAŠA Slovensko s.r.o.
0.00 €
Služby pre ochranu osobných údaqjov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
0.00 €
Plechový garáž Odb.: Obec Oľšov
Dod.: LAMIS, s. r. o.
0.00 €
Spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: TIBURON s.r.o.
0.00 €
Výrub topoľov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Šimko Jozef
0.00 €
Právne služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: JUDr. Marta Konkoľová
0.00 €
Zameranie výškopisné a polohopis u Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie PD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Martin Gaňo
0.00 €
Údržba MK v zimnom období Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Bartolomej Smetana
0.00 €
Vypracovanie NMS č. 3 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Enviroprojekt s.r.o.
0.00 €
Posypový materiál na MK Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IS-LOM s.r.o., Maglovec
0.00 €
Energetický audit Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
0.00 €
Izolácia kanal. potrubia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: BORDON SK s.r.o.
0.00 €
Spracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Konzultačná a poradenská agentúra
0.00 €
Vypracovanie PD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Michal Petrík-STAV-PET
0.00 €
Spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: TIBURON s.r.o.
0.00 €
Odpadové nádoby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Meva-Sk, s.r.o.
0.00 €
Poháre na súťaž DHZ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alžbeta Straková
0.00 €
Vypracovanie PD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INGRES s.r.o.
0.00 €
Dodávka dreva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GenWood s.r.o.
0.00 €
Geodetické práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o.
0.00 €
Letecké AEROFOTO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBS s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie PD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Michal Petrík-STAV-PET
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VAŠA Slovensko s.r.o.
1389.58 €
Vypracovanie následnej monitorovacej správy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: APA- Agentúra projektovej asistencie, s.r.o.
0.00 €
Likvidácia BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
0.00 €
Zariadenie pre dopravný projekt Odb.: Obec Oľšov
Dod.: AD Značenie, s.r.o.
0.00 €
Výroba drevenej lavičky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Sabol Peter
0.00 €
Vypracovanie dopravného projektu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stavoprojekt s. r. o.
0.00 €
Zhotovenie zrubu studne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Sabol Peter
0.00 €
Stavebné práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Požonský Jozef
0.00 €
Znalecký posudok - lesníctvo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Ján Čekon
0.00 €
Siete na bránky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: MARO s.r.o.
0.00 €
Reklamné predmety Odb.: Obec Oľšov
Dod.: NIER FINE WINES s.r.o.
0.00 €
Likvidácia bio odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
0.00 €
Materiál na obaľovanie kníh Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CEIBA spol. s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie PD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INGRES s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie zmluvy o užívaní lesného pozemku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: JUDr. Jana Toporcerová
0.00 €
vystúpenie súboru Šarišská Lipa Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Rodičovské združenie pri ZUŠ Lipany
0.00 €
LED Žiarovky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
LED Trubice Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Vypracovanie PD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: L+H KOM s.r.o.
0.00 €
Vytýčenie inžinierskej siete Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SPP - Distribúcia, a.s.
0.00 €
Vypracovanie PHSR obce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty, OZ
0.00 €
Zakúpenie pohrebného vozíka Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Jozef Kovalčík - Dewi Slovensko
0.00 €
Vypracovanie bezpečnostného projektu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: PK-System, s.r.o.
0.00 €
Vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o.
0.00 €
Objednávka tlačív Odb.: Obec Oľšov
Dod.: INPROST, s.r.o.
0.00 €
Vlajky SR Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SIGNO s.r.o.
0.00 €
Sklenené plakety Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ján Grajzeľ
0.00 €
Výroba plastových okien a dverí Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GLADIUS s.r.o. obch. zast. Hesta s.r.o. Lipany
0.00 €
Dodanie stravy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ML Gastronomy, s.r.o.
0.00 €
Výhotovenie pamätníka Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ISPA Prešov s.r.o.
0.00 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Michal Petrík-STAV-PET
0.00 €
Softver do PC Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
0.00 €
Rozšírenie verejného osvetlenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
0.00 €
Výkop studne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štefan Michňa
0.00 €
Posypové kamenivo na zimnú údržbu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IS-LOM s.r.o., Maglovec
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Michal Petrík-STAV-PET
0.00 €
Inštalačné práce,telefón, internet a počítač Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Profinet-system s.r.o.
48.50 €
Zhodnotenie BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
0.00 €
Rezivo 400x8x4 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: PIL-TEL a.s.
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
1212.12 €
Výroba interierového zariadenie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Miroslav Žvanda
2553.78 €
Verejné obstáravanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenské centrum obstarávania
423.35 €
Škola prírody Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Miroslav Kochan
1105.00 €
Vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GEODUS s.r.o.
0.00 €
Orezanie konárov nad MK Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Martin Bujňak - KAMEL
0.00 €
Betónové dielce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: OBZOR výrobné družstvo
59.72 €
Zakúpenie stolov a stoličiek Odb.: Obec Oľšov
Dod.: M.I.L.- System
2400.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019