Odhalenie pamätníka

V našej obci  pri príležitosti 70. výročia SNP pred budovou základnej školy sme dňa 29.8.2014 o 10.30 hod., odhalili pamätník padlým a účastníkom 2. svetovej vojny, ktorý je zhotovený z masívu prírodného kameňa ,,Silická Brezová".

Po príchode predstaviteľov obce a pozvaných hostí k pamätníku  na úvod zaznela slovenská hymna. Po odznení hymny riaditeľ Základnej školy v Oľšove Mgr. Jozef Višňovský predniesol báseň bojovníkom v 2. svetovej vojne.

V ďalšej časti programu bol príhovor Pavla Hovančíka, starostu obce. V úvode svojho príhovoru privítal pozvaných hostí, zvlášť privítal pátra Františka  nášho občana Štefana Pistráka, ale aj ostatných prítomných z obce Oľšov.

V príhovore vyzdvihol česť oživiť spomienku na občanov našej obce , ktorí padli a bojovali v 2. svetovej vojne za našu slobodu. Konštatoval, že na stavbu pamätníka žiadali o finančné prostriedky z VÚC v Prešove, žiaľ žiadosť nebola podporená. Preto obecné zastupiteľstvo schválilo prostriedky z rozpočtu obce. Pri každom padlom alebo účastníkovi povedal krátke pôsobenie menovaného vo vojne. V závere príhovoru vyzval hlavne mládež k úcte k tým, ktorí bojovali za našu slobodu. Po ukončení príhovoru nasledovalo, poslancom Mgr. Lukášom Visockým a poslankyňou OZ Emíliou Bučkovou odhalenie pamätníka. Po jeho odhalení položenie kytice živých kvetov pani Helenou Jurovou a zapálenie sviece Jozefom Čatlošom (deťmi účastníkov bojov).

V ďalšej časti programu o slovo požiadali hostia a to pani Anna Černická, členka oblastného výboru zväzu protifašistických bojovníkov. Vo svojom príhovore vyzdvihla myšlienku výstavby pamätníka. Po jej vystúpení o slovo požiadal primátor mesta Lipian Ing. Eduard Vokál, správca farnosti dekan ThLic. Tomáš Čap svoj príhovor ukončil modlitbou za bojovníkov z Oľšova a v závere príhovorov Mgr. Albert Pistrák poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a starostovi obce za myšlienku a realizáciu tohto pamätníka pre padlých a účastníkov 2. svetovej vojny z našej obce. Po príhovoroch hostí odznela pieseň ,,Kto za pravdu horí". Na záver aktu odhalenia pamätníka starosta obce poďakoval všetkým prítomným a hosťom za účasť a pozvaných vyzval k účasti na slávnostný obed do kultúrneho domu.


                                                                                                  Napísal: Pavol Hovančík
                                                                                                       Foto: Ing. Michal Višňovský

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2024

Sadzobník poplatkov 2024